6 trường đào tạo y dược tại TP.HCM dự kiến sử dụng chung tài nguyên đào tạo


Sinh viên khối ngành sức khỏe Trường đại học Công nghệ TP.HCM trong giờ thực hành tại trường – Ảnh: M.G.

Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học đào tạo khối ngành sức khỏe trên địa bàn TP.HCM vừa họp và thống nhất xây dựng cơ chế chia sẻ về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, nghiên cứu khoa học… giữa các trường thành viên trong khối ngành sức khỏe hướng đến “đại học chia sẻ”.

Các trường thành viên cũng đồng ý phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong việc xây dựng khung chương trình đào tạo và chuẩn hóa chuẩn đầu ra theo tình hình thực tế, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố.

Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học đào tạo khối ngành sức khỏe trên địa bàn TP.HCM hiện có sáu trường: Trường đại học Y dược TP.HCM, Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Trường đại học Nguyễn Tất Thành, Trường đại học Công nghệ TP.HCM và Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Ông Nguyễn Thanh Hiệp – hiệu trưởng Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch – hiện là chủ tịch Hội đồng hiệu trưởng khối ngành sức khỏe.Source link

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Leave a reply

⚡ Chia Sẻ Đỉnh
Logo
Shopping cart