Đề xuất nào cho môn lịch sử cấp THPT?


Sáng 22.5, phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ủy ban Văn hóa – Giáo dục của Quốc hội đã báo cáo về việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với môn lịch sử cấp THPT.

  • Học sinh nói không sợ học lịch sử nhưng khi làm bài kiểm tra thì ‘ối giời ơi’
  • ‘Sửa môn lịch sử thành bắt buộc không dễ như gõ bàn phím’
  • Ủy ban Văn hóa – Giáo dục đề nghị đưa môn lịch sử thành bắt buộc ở THPTSource link

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Leave a reply

⚡ Chia Sẻ Đỉnh
Logo
Shopping cart