F0 cũng được tham gia dự thi lớp 10


Theo đó, Sở GD-ĐT TP.HCM quy định thí sinh thuộc diện ca bệnh giám sát (ca bệnh nghi ngờ) được tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại phòng riêng đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của ngành y tế.

Thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định F0 có nguyện vọng tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 phải có đơn xin dự thi và phụ huynh học sinh hoặc người giám hộ ký xác nhận đồng ý. Trong đó, thí sinh phải cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

n

Source link

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Leave a reply

⚡ Chia Sẻ Đỉnh
Logo
Shopping cart